زبان خود را انتخاب کنید

شرکت صنایع دیبا مهر خودرو شرکت دانش محوری است که در سال 1385 با تشکیل تیمی چند منظوره از افرادی با سوابق علمی و تجربی درزمینه های مکانیک، برق، صنایع و هوافضا  به جهت طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی و دانشگاهی و تولید قطعات خاص پایه ریزی گردید و درسال 1393 به منظورتولید قطعات پلیمری این شرکت را به ثبت رسانده و در این سالها تمرکز خود را درحوزه تولید قطعات لاستیکی، پلاستیکی و مجموعه های هیدرولیک فرمان وترمز معطوف نموده است و با اتکا به خود توانسته گامهای موفق و مثمرثمری در زنجیره تامین قطعات خودروسازی بردارد.

استراتژیهای طرح فعالیت تجاری این شرکت با شعار "به شرایط موجود رضایت نخواهیم داد و بهبود مستمررا سرلوحه فعالیتهای سازمانی قرارمیدهیم"  تعیین و به روزآوری می گردد.

لیست خدمات قابل ارائه:

تولید کننده قطعات لاستیکی و پلاستیکی

تولید مجموعه های هیدرولیک فرمان

شلنگ های ترمز

مهندسی معکوس

ایده یابی و پردازش ایده

ادوات تک