زبان خود را انتخاب کنید

معرفی شرکت

صنایع دیبامهر خودرو

شرکت صنایع دیبا مهر خودرو شرکت دانش محوری است که در سال 1385 با تشکیل تیمی چند منظوره از افرادی با سوابق علمی و تجربی در زمینه های مکانیک، برق، صنایع و هوافضا به جهت طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی و دانشگاهی و تولید قطعات خاص پایه ریزی گردید.

درسال 1393 به منظور تولید قطعات پلیمری این شرکت را به ثبت رساندیم و در این سالها تمرکز خود را درحوزه تولید قطعات لاستیکی، پلاستیکی و مجموعه های هیدرولیک فرمان وترمز معطوف نموده است و با اتکا به خود توانسته گامهای موفق و مثمرثمری در زنجیره تامین قطعات خودروسازی بردارد.


تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی

تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی مجموعه هیدرولیک فرمان

تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی شلنگ های ترمز

شرکت صنایع دیبامهر خودرو