زبان خود را انتخاب کنید

شرکت صنایع دیبا مهر خودرو به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت بر اساس طرح فعالیت تجاری خود قصد دارد شعبه ای از شرکت اصلی خود را به زودی در کشور کانادا و به آدرس اونتاریو، تورنتو، خیابان ۵۲۵۵ یوانگ، شماره ۱۰۵۰ افتتاح نماید