زبان خود را انتخاب کنید

دفتر دبی با ثبت شرکت به نام نخیل الدیباج به منظور تسهیل در واردات کالاهای مورد نیاز خط تولید شرکت صنایع دیبا مهرخودرو به آدرس امارات متحده عربی، دبی، الحمریه، ساختمان فهدی هایست، واحد 604C-0592 افتتاح گردید